Beiratkozás

Beiratkozás

 A 2023/2024 tanév általános iskola első évfolyamára történő beiratkozás dátuma: 2023. április 20-21.

További információk ...Tisztelt Szülők!

2023. április 5-én (szerdán) a KRÉTA rendszerben ( ITT található ) megnyílik a beiratkozás szülői felülete (BÁI), amelyen keresztül a szülők/törvényes képviselők előzetesen beküldhetik gyermekeik adatait a választott általános iskolába.
A korábbi éveknek megfelelően a szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.
Az Nkt. 50. § (7) bekezdése és a 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelete alapján az iskola első évfolyamára történő beíratás időpontja: 2023. április 20-21. (csütörtök-péntek)
Fontos alapelv, hogy -a korábbi éveknek megfelelően- a szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.
Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, valamint az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcímnyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e.
A személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező, de a szülők által megtehető előzetes adatszolgáltatás (BÁI felületen) lehetősége jelentősen könnyebbé és gyorsabbá teszi az ügyintézést mindenki számára.


Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő!
A tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet 7.§-a értelmében a 2022/2023 tanév általános iskola első évfolyamára történő beiratkozás dátuma: 2023. április 20-21.
A beiratkozás napját megelőzően javasoljuk a KRÉTA  e- ügyintézés felületen az adatok online beküldését, mert így az online előzetes jelentkezés hatására a személyes megjelenéskor rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg.
Az adatok online módon történő beküldési lehetőségének ideje: 2023. április 5. 0:00 – 2023. április 21. 12:00
A gyermek beíratása a 2023. április 20-21. 8 és 19 óra közötti időszakban a Palini Inkey Boldizsár Általános Iskola iskolatitkári irodájában (8808 Nagykanizsa, Alkotmány u. 81.) történő személyes szülői/gondviselői megjelenéssel és a szükséges személyes iratok bemutatásával válik érvényessé.
Szükséges személyes iratok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy személyigazolványa
- a gyermek TAJ kártyája
- a gyermek lakcímkártyája


Pályázatok

Határtalanul logo
Fenntarthatósági témahét
Örökös Boldog Iskola
Okosan a pénzzel
Örökös ökoiskola